• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

Khởi công vành đai 4 vùng thủ đô vào năm 2023

Administrator

Tổng Đà Chủ
Chính phủ yêu cầu ba địa phương thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô năm 2026, khai thác năm 2027.

Ngày 18/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, yêu cầu ba địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án thành phần, hoàn thành trước 31/1/2023; đảm bảo khởi công tuyến đường vào tháng 6/2023.

Chủ tịch ba địa phương quyết định lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các địa phương được áp dụng hình thức chỉ định thầu với gói tư vấn, phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng vốn đầu tư công, trong hai năm.

Chính phủ cho phép triển khai đồng thời một số việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Hướng tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua TP Hà Nội. Nguồn: UBND thành phố Hà Nội
Hướng tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua TP Hà Nội. Nguồn: UBND thành phố Hà Nội

Các thủ tục cũng được triển khai đồng thời để rút ngắn thời gian thực hiện, gồm thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu.

Nếu tổng mức đầu tư dự án thành phần tăng, các địa phương cân đối bổ sung vốn từ ngân sách địa phương.

Trong các dự án thành phần, việc xây cao tốc theo phương thức đối tác công tư sẽ do UBND TP Hà Nội lập báo cáo nghiên cứu khả thi; trình thẩm định. Chủ tịch thành phố phê duyệt dự án thành phần này.

Tháng 6/2022, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Vành đai 4 vùng thủ đô. Tuyến đường dài 112,8 km, chia làm 7 dự án thành phần, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh; nhu cầu sử dụng đất hơn 1.300 ha. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.800 tỷ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm hơn 19.380 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 22.470 tỷ đồng (Hà Nội hơn 19.470 tỷ; Hưng Yên 1.000 tỷ; Bắc Ninh 2.000 tỷ).

Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 hơn 14.500 tỷ đồng, bao gồm 8.790 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương; nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 5.710 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư thu xếp hơn 29.440 tỷ đồng.
 
Top