• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

TQ Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

gdvnngoc5tram6

Thượng đế
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trên thế giới mà nhu cầu cho con em du học nước ngoài ngày một tăng cao, giúp thế hệ trẻ được tiếp xúc với nhiều môi trường đa dạng, năng động, nâng cao kiến thức. Vì vậy mà nhiều trung tâm hỗ trợ, TVDH đã ra đời nhằm đem những cơ hội này đến gần với mỗi người hơn. Đi kèm với đó thì trung tâm phải được cấp giấy phép con sau khi hoạt động, cụ thể là giấy chứng nhận đ/ký dịch vụ TVDH. Trong đó, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH của nhân sự là không thể thiếu khi tổ chức xin cấp giấy phép TVDH.​

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ TVDH và các đối tượng khác nhau có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ TVDH.​

Mục đích của việc Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là nhằm trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.​

TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TVDH

Việc tổ chức kiểm tra và thi được thực hiện như sau:​

Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH sẽ có một thu hoạch.​

Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi cuối khóa.​

Điều kiện dự thi:​

- Học viên đảm bảo tham gia >= 80% thời gian học trên lớp.​

- Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.​

- Học viên được phép kiểm tra và thi lại nếu bài thu hoạch hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt y/cầu.​

Điều kiện để được cấp chứng chỉ:​

Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa được chấm theo thang điểm 10.​

Từ đó, các học viên có điểm của tất cả các bài thu hoạch và có điểm thi kết thúc khóađạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH.​

Bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm đồng nghĩa không đạt yêu cầu và không được cấp chứng chỉ.​

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học xin vui lòng liên hệ:

Tư vấn: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)​


Xem chi tiết: khoa hoc boi duong nghiep vu tu van du hoc


 
Top