• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

Đã fix lỗi không gửi mail kích hoạt tài khoản mới đăng ký

Top