• Chào mừng bạn đến với Diễn đàn đăng tin rao vặt 2020 của hệ thống SEO TOP Có thể bạn cần đăng tin tại: www.tnrgrandpalace.com
  • Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021

ebhvn

Thượng đế
Bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này lambaohiem sẽ gửi đến bạn công thức và cách tính bảo hiểm thất nghiệp được cập nhật mới nhất năm 2021.


Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, Người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với quy định của pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức.
  2. Đủ điều kiện về thời gian tham gia đóng BHXH: Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng xác định/không xác định thời hạn hoặc đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng mùa vụ, hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ 3-12 tháng.
  3. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm.
  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.
Như vậy, đối tượng than gia BHTN là người lao động đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy đinh như trên sẽ được hưởng BHTN theo quy định của Pháp Luật.

Khoảng thời gian tính hưởng BHTN
Tại Khoản 2, Điều 50, thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp được căn cứ theo số tháng đóng BHXH. Cụ thể, người lao động cứ đóng đủ 12-26 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng thêm đủ 12 tháng, người lao động sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, tối đa là 12 tháng.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt đầu từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Công thức và cách tính bảo hiểm thất nghiệp
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tiền lương hàng tháng chính là mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sau khi nghỉ việc bạn đọc áp dụng công thức:

Mức trợ cấp thất nghiêp/ tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người hưởng lương theo chế độ tiền lương nhà nước, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người hưởng lương theo chế độ của người sử dụng lao động. Cụ thể:

Mức hưởng BHTN đối với người hưởng lương theo chế độ tiền lương nhà nước:

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó mức trợ cấp thất nghiệp tối đa 1 tháng mà người lao động được hưởng là 5 x 1,49 triệu đồng = 7,45 triệu đồng.

Đối với người hưởng lương theo chế độ của người sử dụng lao động:

Vùng I
: Mức lương tối thiểu vùng là 4,42 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.

Vùng II: Mức lương tối thiểu vùng là 3,92 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.

Vùng III: Mức lương tối thiểu vùng là 3,43 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.

Vùng IV: Mức lương tối thiểu vùng là 3,07 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng.

Nguồn: http://lambaohiem.com/cach-tinh-bao-hiem-that-nghiep/
 
Top