• Chào mừng bạn đến với Diễn đàn đăng tin rao vặt 2020 của hệ thống SEO TOP Có thể bạn cần đăng tin tại: www.tnrgrandpalace.com
  • Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

TQ Các chính sách mới về nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế

ebhvn

Thượng đế
Nghị định 143/2020/NĐ/CP chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, theo đó nhiều chính sách mới được thực thi bao gồm các chính sách về nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế.

Nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế năm 2021 có nhiều điểm mới.


Nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế năm 2021 có nhiều điểm mới.

1.1 Chính sách mới về đối tượng tinh giản biên chế
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 143/2020/NĐ/CP sửa đổi, bổ sung Điều 8, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các Khoản 6, Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP có 03 điểm mới đáng chú ý gồm có:

(1) Xét đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại Khoản 3, Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó:

  • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành
  • Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
Đối tượng trên ngoài việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
  • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;
  • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.
(2) Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ quy định tại các Điểm a và c Khoản 1, Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động.

(3) Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại Khoản 3, Điều 169, Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được:
  • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH.
  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
(4) Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được:
  • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH.
  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
Xin cảm ơn!

Nguồn: https://ebh.vn/tin-tuc/nghi-huu-truoc-tuoi-nam-2021-theo-dien-tinh-gian-bien-che
 
Top