• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

Band & xóa các tài khoản đăng tin cờ bạc, cá độ bóng đá...

Administrator

Tổng Đà Chủ
08/07/2024 - Để đảm bảo sân chơi cho các Seoer chân chính.
Trong 02 ngày 08-09/ 07/2024. Admin sẽ rà soát và xóa tất cả bài viết vi phạm quy tắc cộng đồng. Cụ thể sẽ xóa và band tất cả bài viết, tài khoản liên quan tới cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá...
Trân trọng.
 
Top