• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

10 Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

manhlinh55

Thượng đế
Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định là các ngành nghề mà doanh nghiệp khi kinh doanh phải có mức vốn bằng hoặc hơn mức vốn mà luật quy định. Vốn pháp định là một trong các điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp phải đáp ứng, được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Không phải tất cả ngành nghề đều yêu cầu vốn pháp định. Chỉ những ngành nghề kinh doanh nhất định mới phải đáp ứng điều kiện này. Đó thường là các ngành nghề có tác động tới trật tự xã hội, lợi ích về tính mạng, sức khỏe và tài sản của cá nhân, tổ chức.
Sau đây là Top 10 ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định đáng chú ý:
  1. Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động: 02 tỷ đồng (Căn cứ: Nghị định 145/2020/NĐ-CP)
  2. Kinh doanh dịch vụ việc làm: 300 triệu đồng (Căn cứ: Nghị định 23/2021/NĐ-CP)
  3. Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Căn cứ: Nghị định 38/2020/NĐ-CP)
  4. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (Căn cứ: Nghị định 168/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP)
  5. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 100 triệu đồng (Căn cứ: Nghị định 168/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP)
  6. Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: 5 tỷ đồng (Căn cứ: Nghị định 130/2018/NĐ-CP)
  7. Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm: 15 tỷ đồng (Căn cứ: Nghị định 88/2014/NĐ-CP)
  8. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng ( Căn cứ: Nghị định 86/2019/NĐ-CP)
  9. Công ty tài chính: 500 tỷ đồng ( Căn cứ: Nghị định 86/2019/NĐ-CP)
  10. Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng ( Căn cứ: Nghị định 73/2016/NĐ-CP)
Ngoài 10 ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định kể trên còn nhiều ngành nghề khác cũng yêu cầu mức vốn tối thiếu khi tham gia hoạt động kinh odanh. Bạn đọc có thể tham khảo thêm về danh sách các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định được tổng hợp rất đầy đủ tại:
https://luatvn.com.vn/danh-sach-nganh-nghe-kinh-doanh-yeu-cau-von-phap-dinh/
 
Top