• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

Kết quả tìm kiếm

  1. gemxanh.com

    HCM Cần tuyển content cho website

    Hiện tại bên mình đang cần một lượng lớn content cho blog nên cần tuyển thêm 1, 2 bạn phụ thêm để viết content cho website. Về yêu cầu: - Phải biết sử dụng máy tính và viết văn bản - Có kinh nghiệm viết bài cho web - Nội dung phải tự viết và biên soạn - Yêu cầu không copy và unique đạt 90% trở...
Top