• Quy trình nhập học

  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7
  • Giờ làm việc: 6:45 AM – 6:00PM
  • Nghỉ : Chủ nhật – Ngày lễ – Nghỉ hè
  • Số lượng trẻ tuyển cố định: 
Độ tuổi Lớp trẻ 1 tuổi Lớp trẻ 2 tuổi Lớp trẻ 3 tuổi Lớp trẻ 4 tuổi Lớp trẻ 5 tuổi
Số lượng trẻ 20 Bé 30 Bé 50 Bé 50 Bé 50 Bé
  • Chi phí
Phí nhập học 2.000.000 VNĐ
Học phí 5.700.000 VND/tháng
Tiền ăn 1.500.000 VND/tháng
Phí bảo dưỡng cơ sở vật chất 2.000.000 VND/năm